เติมสุข ปลุกสติ

คอร์สปฏิบัติธรรม รูปแบบออนไลน์

แนวคิดโครงการ

โครงการ “ปลุกสติ ออนไลน์” หรือ Mindfulness Online by Buddhika Network (MOBB) เป็นโครงการนำร่องโดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ที่ต้องการสร้างสรรค์คอร์สปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบ ซึ่งเป็นการฝึกการเจริญสติในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้คนยุคปัจจุบันที่มีชีวิตเร่งรีบ มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและการเดินทางแต่เห็นความสำคัญและสนใจที่จะฝึกปฏิบัติธรรม

คอร์ส “ตื่นรู้เบิกบานจันทร์ถึงอาทิตย์”

 • คอร์สปฏิบัติธรรมออนไลน์ ในโครงการ MOBB ที่ผู้เรียนไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องลางาน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • เรียนรู้ผ่าน Facebook Group ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนเข้ามารับฟังคำแนะนำประจำวัน พร้อมรับโจทย์ไปฝึกปฏิบัติระหว่างวัน และตอบคำถามผ่าน Facebook Live ช่วงคํ่า

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่สนใจธรรมะ ประกอบด้วย

 • ผู้ที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน
 • ผู้ที่เคยฝึกมาบ้าง แต่ยังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรืออยากหาแนวทางการนําธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถฝึกปฏิบัติธรรม โดยไม่ต้องติดข้อจำกัดในเรื่องเวลา สถานที่ และการเดินทาง
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจริญสติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ผู้แนะนำการปฏิบัติ

พระไพศาล วิสาโล : เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • คนที่มีความทุกข์ในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน
 • คนที่มีความเครียด วิตกกังวล
 • คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่มีความสนใจ
 • คนที่เคยปฏิบัติธรรมบ้างแล้ว อยากนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนแล้วได้อะไร

 • ลดความเครียดในชีวิตประจำวัน
 • รู้สึกผ่อนคลายและสงบ
 • ลดความกังวลใจ
 • ไม่หมกมุ่นอยู่กับความคิดและความวิตกกังวล
 • มีสมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้น
 • พักผ่อนได้อย่างเต็มที่
 • รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น
 • เข้าใจตัวเองมากขึ้น

เรียนอะไร

 • วิธีสังเกตอารมณ์และความรู้สึก
 • ความรู้สึกตัว
 • การผ่อนคลายอารมณ์และความรู้สึก
 • การอยู่กับปัจจุบันขณะ

ภาพรวมเนื้อหา

 • ปฐมนิเทศ
 • รับคำแนะนำการปฏิบัติจากพระไพศาล วิสาโล ตามนัดหมาย
 • ประเมินตัวเองในแต่ละวัน
 • ประเมินตัวเองเมื่อจบคอร์ส

สนใจสมัครเรียน

ตรวจสอบตารางเรียน “ปลุกสติ ออนไลน์” ได้  ที่นี่