เติมสุข ปลุกสติ

คอร์สปฏิบัติธรรม รูปแบบออนไลน์

แนวคิด

เติมสุข ปลุกสติ  คือ การฝึกสติและความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน  ที่ทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด สติและความรู้สึกตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  เมื่อมีสติจะทำให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ ขับไล่ความหลงภายในใจ และทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา เมื่อความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดความสุข

 

เติมสุข คือวิธีการสร้างสุขให้กับตัวเองลดความทุกข์ในใจ เป็นความสุขที่เกิดจากความรู้สึกตัว (Mindfulness)  รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางกาย หรือจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ให้เราตามทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งภายนอกและภายในใจของตัวเอง  ประกอบกับมีทัศนคติหรือมีมุมมองที่เอื้อต่อความสุข เช่น การเห็นและการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีมุมมองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม  เกิดเป็นความสุขภายในที่ประณีตขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 

ปลุกสติ คือเนื้อหาจาก คอร์สปลุกสติ ออนไลน์ หรือ Mindfulness Online by Buddhika Network (MOBB) โครงการนำร่องโดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ที่ต้องการสร้างสรรค์คอร์สปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบ ฝึกการเจริญสติในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้คนยุคปัจจุบันที่มีชีวิตเร่งรีบมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและการเดินทางแต่เห็นความสำคัญและสนใจที่จะฝึกปฏิบัติธรรม  ผู้ฝึกสามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้ทุกที่โดยไม่ต้องเข้าวัด หรือ สถานปฏิบัติธรรม  ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจริญสติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาเชิญชวนฝึกสติและความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน เติมสุขด้วยวิธีการต่างๆ หลากหลายวิธี และฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำจากคอร์สปลุกสติ ออนไลน์  มาฝึกความรู้สึกตัว ฝึก “รู้เนื้อ รู้ตัว รู้กาย รู้ใจ” แบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับกาลเทศะและความชอบเฉพาะบุคคล รวมทั้งสร้างทัศนคติหรือมุมมองที่เป็นมิตรกับตัวเองและผู้อื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้ปฏิบัติได้แบบทันทีทันใดในช่วงขณะนั้น และฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขภายในที่ประณีตและยั่งยืน