ฉลาดทำบุญ

ทำประโยชน์ให้ผู้อื่น เพื่อพบความสงบเย็น

project-boon-1

แนวคิดโครงการ

การทำบุญ ตามความคุ้นชินของคนทั่วไป มักเข้าใจกันว่าต้องเป็นการทำทานด้วยข้าวของเงินทอง และต้องทำกับพระสงฆ์เท่านั้นแต่ความจริงแล้วการทำบุญตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ หากยังรวมถึงการเสียสละเวลา แรงกาย น้ำใจ ความรู้ความสามารถ ความเอื้ออาทรให้แก่ผู้อื่น  ในส่วนของผู้รับก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพระสงฆ์ แต่ยังสามารถให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าคน สัตว์ หรือแม้แต่การช่วยฟื้นฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ซึ่งถือเป็นการทำบุญทั้งสิ้น

การทำบุญด้วยความเข้าใจใหม่ดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม

โครงการฉลาดทำบุญ จึงทำหน้าที่ขยายแนวคิดเรื่อง ‘บุญ’ และ ‘การทำบุญ’ ซึ่งจากเดิมเป็นเพียงการสละวัตถุทรัพย์สิน และบำเพ็ญตนตามประเพณีทางศาสนา มาสู่การทำบุญที่เน้นพัฒนาคุณธรรมในใจบุคคล พร้อมเชื่อมโยงมิติทางสังคม โดยเชิญชวนผู้คนในสังคมมาร่วมแบ่งปันเวลา แรงกาย และทักษะความสามารถ ผ่านการทำงานอาสาสมัครและรูปแบบอื่นๆ

project-boon-3