สายด่วนให้คำปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ดูแลเยียวยาจิตใจ นอกจากรักษาทางกาย

project-peacefulconsult-photo1

แนวคิดโครงการ

การเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนในปัจจุบันให้ความสนใจกันน้อย เป็นผลให้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยเป็นอันมากเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน จนไม่อาจจากไปได้อย่างสงบ  

ขณะที่สังคมสมัยใหม่ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายพบอยู่ในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่ต้องการเยียวยาเป็นอย่างมากคือการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ เพราะกลไกของระบบสุขภาพไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าว  แม้แต่ครอบครัวเครือญาติ คนใกล้ชิด ก็ไม่พร้อมที่จะทำตามความปรารถนาของผู้ป่วยได้ เพราะผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่กับเรื่องของการทำมาหากิน และสังคมแวดล้อมที่หมดไปกับการหาความสุขจากภายนอก

เหล่านี้สะท้อนถึงทัศนคติเกี่ยวกับความตาย และการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความประมาท  ยามที่เกิดความเจ็บป่วย เผชิญกับความตายและการพลัดพรากสูญเสีย จึงกระตุ้นเร้าความกลัว ความวิตกกังวล และความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวให้ผุดขึ้นอย่างรุนแรง  ผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจ ยิ่งระยะสุดท้ายที่มิอาจรักษาต่อไปดีขึ้น การช่วยเหลือทางจิตใจจึงมีความสำคัญ เพราะจะเป็นโอกาสที่จิตใจจะกลับดีขึ้นมา หายทุรนทุราย จนเกิดความสงบ ด้วยการใช้สติกำกับเป็นแนวทางสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการเยียวยาช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ช่วยให้ผู้ป่วยก้าวข้ามความเจ็บปวดทุรนทุรายได้ 

แนวคิดสำคัญ 

ทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ เกิดกำลังใจ มั่นใจ สามารถไตร่ตรอง ตัดสินใจ คลี่คลายปัญหา อย่างมีสติ

คณะที่ปรึกษา 

พระไพศาล วิสาโล   ประธานเครือข่ายพุทธิกา

น.พ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว แพทย์ รพ.จุฬา

คุณสุรีย์ ลี้มงคล   พยาบาล รพ.ศิริราช

คุณนิมิตร์ เทียนอุดม   ผู้จัดการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ Access

ผู้ดูแลโครงการ 

น.ส.นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์  โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ 

ติดต่อ

Facebook: peacefuldeathconsult

บริการให้คำปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายทางโทรศัพท์

Tel: 086-002-2302   (วันจันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 16.00 น.)

project-peacefulconsult-2

 

โครงการจบแล้ว