โกรธ (ความโกรธของอหิงสา) | ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล

22 พฤษภาคม 2018