กลุ่ม

ปฏิสัมพันธ์บนฐานแห่งรักและเมตตา

ปรีดา เรืองวิชาธร 26 กรกฎาคม 2009

ในจูฬโคสิงคสาลสูตร (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒) เล่าไว้ว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมเยียนพระเถระ ๓ ท่านคือ พระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมิละ ณ ป่าโคสิงคสาลวัน พระองค์ทรงตรัสถามทั้ง ๓ ท่านว่า “อยู่เป

งาน พลังกลุ่ม และความสุข

ปรีดา เรืองวิชาธร 27 สิงหาคม 2005

ผมตั้งคำถามและเริ่มปฏิเสธความเชื่อหรือทัศนคติบางอย่างของการทำงานองค์กรในสังคมสมัยใหม่มาตั้งแต่เป็นนักศึกษา โดยเฉพาะทัศนคติที่ว่า เราควรมุ่ง ผลสำเร็จของงาน เป็นหลักโดยมองข้าม ความสุขกับการเติบโตของคน ร

next

End of content

No more pages to load