การตัดสินใจ

ปัญหาชีวิตกับการรู้จักตนเอง

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 26 สิงหาคม 2007

การตัดสินใจเรื่องหนึ่งๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เราให้ความสำคัญและมีความหมายกับชีวิตเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย  หากปัญหาชีวิต ปัญหารอบตัวเป็นปัญหาเชิงเทคนิค หรือปัญหาที่มีความลงตัว เช่น เงินไม่พอใช้ อุปกรณ์ข้าวของ

next

End of content

No more pages to load