กิเลสตัณหา

เรียนรู้อย่างพุทธในยุคปฏิรูปการศึกษา

สมเกียรติ มีธรรม 22 กันยายน 2001

ผมออกจะแปลกใจที่การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขณะนี้ ไม่มีใครพูดถึงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพุทธ ซึ่งลึกลงไปกว่าการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เร

next

End of content

No more pages to load