คลี่คลาย

สร้างบุญกุศลให้ตนเอง

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 21 มกราคม 2018

หลายคนมักนึกถึงเรื่องการทำบุญหรือทำความดีในรูปของงานจิตอาสา การทำความดีให้กับผู้อื่น การบริจาค การทำบุญ ทำสังฆทานให้กับพระสงฆ์ กับวัด  หลายคนนึกถึงในแง่สังคมสงเคราะห์ เช่น การบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้

พินัยกรรมประจำวัน

มะลิ ณ อุษา 9 มีนาคม 2014

ขณะนี้เป็นเวลา 23.02 น. ของคืนวันอังคาร อีก 58 นาทีก็จะล่วงเข้าสู่วันใหม่ ถ้อยคำในสมุดบันทึกประจำวันยังคงเคลื่อนไปตามอารมณ์และความคิด การเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความฝัน ทำให้ท่วงทำนองในสมุดบันทึกค่

คลี่คลายความขัดแย้งด้วยพลังสันติวิธี (๒)

ปรีดา เรืองวิชาธร 4 เมษายน 2010

โดยทั่วไปเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล กลุ่มองค์กร สังคม หรือระดับประเทศ หลายคนเชื่อว่าหากไม่ใช้ความรุนแรงเข้าจัดการ ก็มักจะยอมจำนนกับความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงเข้าคลี่คลายความขัดแ

next

End of content

No more pages to load