ความจริงแท้

วัชรยาน ในโลกตะวันตก

นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ 1 เมษายน 2012

บ่ายวันเสาร์ ต้นฤดูร้อน ห้องประชุมชั้น 2 ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส ยังคงความโล่งกว้าง โปร่งตา  จุดสนใจอยู่ที่สตรีชาวตะวันตก เจ้าของเรือนร่างที่ดูบอบบางคนหนึ่งในชุดผ้าฝ้ายเบาสบาย  นอกจากเพื่อนมิตรที่ร่วมพ

next

End of content

No more pages to load