ความสมดุล

เสี้ยวส่วน

นาม ไร้นาม 15 เมษายน 2018

วิทยาศาสตร์ใหม่อธิบายว่า ระบบของจักรวาล ระบบของโลก และระบบร่างกายของมนุษย์ เป็นระบบเดียวกัน  หลายครั้งที่เรามักได้ยินคำอธิบายในภาษาไทย ที่เราเรียกภาวะนั้นว่า ระบบเสี้ยวส่วน อันหมายถึง มนุษย์คือเสี้ยวส

จับพายุมาคุมกำเนิด

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 18 สิงหาคม 2001

ในช่วงที่บ้านเรากำลังถกเถียงกันด้วยเรื่องของการเลี้ยงกุ้งกู้ชาติด้วย “ระบบปิด” คือระบบที่อยู่ในความดูแลและจัดการของมนุษย์มิให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ  ในสหรัฐอเมริกาก็มีนักวิทยาศา

ชีวิตพรหมจรรย์กับการปฏิรูปสุขภาพองค์รวม

สมเกียรติ มีธรรม 24 กุมภาพันธ์ 2001

ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ที่มนุษย์ต่อสู้มายาวนาน  กระทั่งปัจจุบันแม้วิทยาการต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญก้าวล้ำนำหน้าไปไกล แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้  นับวันปัญหายิ่งรุนแรง และ

next

End of content

No more pages to load