ความสำเร็จ

ว่าด้วย..ความสำเร็จ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 21 กุมภาพันธ์ 2010

สมชัย (นามสมมุติ) เป็นผู้บริหารระดับค่อนข้างสูง เขาเป็นคนที่มีความสามารถ มีผลงานดีเยี่ยม หลายปีของการอุทิศตนเองเพื่องานผ่านไป กระทั่งวันหนึ่งสมชัยรู้สึกทุกข์ทรมาน เบื่อหน่ายกับการงานที่ไม่มีความท้าทาย

ความรัก ความมั่งคั่ง ความสำเร็จ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 16 มีนาคม 2003

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีพ่อแม่ลูกและปู่ย่าอยู่ร่วมกัน ๓ ชั่วรุ่นเป็นครอบครัวใหญ่ พวกเขามีแขกพิเศษเป็นเทพธิดา ๓ ตนมาเยี่ยมเยียน  เทพธิดาทั้ง ๓ มีนามว่า ความรัก ความมั่งคั่ง และความส

next

End of content

No more pages to load