ความหลากหลาย

หลากมิติจิตอาสา

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 5 กรกฎาคม 2015

“จิตอาสา” เป็นคำใหม่ที่เพิ่งใช้กันกว้างขวางเมื่อไม่กี่ปีมานี้ มีผู้วิเคราะห์ว่าคำๆ นี้เริ่มต้นนำมาใช้ในช่วงมหันตภัยสึนามีเมื่อ พ.ศ. 2547 ที่มีอาสาสมัครไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ช่วงแรก

ในความเรียบง่าย

พระวิชิต ธมฺมชิโต 4 กรกฎาคม 2010

“ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างง่ายๆ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน” เป็นวลีที่หลายคนใช้ตอบ เมื่อถูกถามว่ามีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไร หลังจากนั้นเราก็มักได้ยินเสียงซุบซิบถึงความเรียบง่ายของเขาคนนั้นในทำนองที่ว่า อย่างนี

จับพายุมาคุมกำเนิด

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 18 สิงหาคม 2001

ในช่วงที่บ้านเรากำลังถกเถียงกันด้วยเรื่องของการเลี้ยงกุ้งกู้ชาติด้วย “ระบบปิด” คือระบบที่อยู่ในความดูแลและจัดการของมนุษย์มิให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ  ในสหรัฐอเมริกาก็มีนักวิทยาศา

next

End of content

No more pages to load