ความไม่รู้

ชีวิตกับข้อจำกัด

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 23 เมษายน 2005

ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง คือ พวกเราเป็นสัตว์โลกที่ต้องอาศัยและพึ่งพิงพ่อแม่และคนอื่นๆ ในการเลี้ยงดู อุ้มชูยาวนานที่สุด  ในฐานะสัตว์สังคมเราต้องอาศัยระบบความสัมพันธ์ในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ประเท

next

End of content

No more pages to load