จิตสร้างสรรค์

การเติบโต: จิตใจ..รู้คิด รู้เข้าใจ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 12 กุมภาพันธ์ 2012

วัยเด็กที่เราทุกคนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หัวข้อหนึ่งในวิชานี้คือ สมการ ดังเช่น X+5 = 23 หรือ 3Y = 15 เป็นหัวข้อที่หลายคนเครียด กังวล  บางคนอาจสนุกกับความแปลกและปริศนาของโจทย์ดังกล่าว  สิ่งที่ผู้เขียนเอาต

next

End of content

No more pages to load