ตากใบ

เพ่งพินิจกับหน้าที่ของชีวิตและสิ่งสัมพันธ์

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 1 มกราคม 2005

ทุกครั้งหากเรามีโอกาสได้ย้อนรำลึกอดีตถึงความผิดพลาดและบทเรียนชีวิตที่ผ่านมา หากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญมากพอที่จะยอมรับความรู้สึกเศร้า เสียใจ หรือแม้แต่ความละอายในความผิดพลาดที่ผ่านมา เพื่อเป็น

ท่าทีของพวกเรากับความรุนแรงในสังคม: กรณีตากใบ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 27 พฤศจิกายน 2004

วิกฤติความรุนแรงและโศกนาฏกรรมภาคใต้ นับแต่กรณีกรือเซะ จนถึงตากใบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นและต้องจารึกไว้คือ ๑) หลายครอบครัวต้องขาดผู้นำครอบครัว สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก และเมื่อบุคคลที

next

End of content

No more pages to load