ทางโลก

คนธรรมดา

นาม ไร้นาม 25 มีนาคม 2018

คนไม่ธรรมดา กล่าวถึงข้อธรรมต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว สาธยายประเด็นต่างๆ อย่างชำนาญ อย่างคนคุ้นเคยกับวัด กับการปฏิบัติธรรม อธิบายหลักการ ของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รวมไปถึงการปล่อยวาง ในวิถีแห่งความเข้าใ

เส้นทางชีวิตในทัศนะท่านอาจารย์พุทธทาส

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 15 ธันวาคม 2006

จากเด็กเล็กเล่าเรียน เขียนอ่าน เรียนรู้และเติบโตตามวัยจนเป็นผู้ใหญ่  ทำกิจการงาน มีครอบครัว เลี้ยงดูลูกหลาน  กระทั่งแก่ชราเข้าสู่วัยไม้ใกล้ฝั่ง และท้ายที่สุดก็ละวางสังขารและลาจากโลกนี้ไป  นี่คือท่วงทำ

next

End of content

No more pages to load