ทิฏฐธัมมิกกัตถะ

วิสัยทัศน์ชาวพุทธเพื่อชีวิตในสังคมสมัยใหม่

ปรีดา เรืองวิชาธร 21 ธันวาคม 2008

ในทางพุทธศาสนานั้น ชีวิตจะเป็นสุขหรือไร้ทุกข์ (ใจ) นั้น จำต้องพัฒนาหรือดำเนินชีวิตให้เข้าถึงประโยชน์หรือจุดหมายแห่งชีวิตที่พึงปรารถนาหลากด้านหลายมิติสัมพันธ์กัน จึงจะนำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขแท้ยั่งยืนยิ

next

End of content

No more pages to load