นิสัย

พลังศักดิ์สิทธิ์: ความโกรธ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 19 สิงหาคม 2012

สมศรี ๑ เขียนจดหมายถึงผู้เขียนบอกเล่าความทุกข์จากความโกรธที่ผุดโผล่ขึ้นอันเนื่องมาจากอุปนิสัยความเคยชินของเธอ  ความโกรธนั้นปะปนทั้งจากความโกรธที่มีต่อตนเอง ต่อคู่กรณีและต่อเรื่องราว  สมศรีพบว่าอุปนิสั

เทคโนโลยีตัดนิสัย : ความอับจนของสังคมสมัยใหม่

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 20 กรกฎาคม 2003

ข่าวเล็กๆ บอกว่า ญี่ปุ่นได้คิดค้นฝาผนังชนิดที่สามารถป้องกันการเข้ามาของคลื่นโทรศัพท์มือถือได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหรูเลิศไฮเทคเพียงใดก็ตาม  โดยตั้งใจที่จะเอาฝาผนังที่ว่านี้ ไว้สำหรับสร้างห้องป

next

End of content

No more pages to load