ปณิธาณ

สานต่อปณิธาณท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 3 มิถุนายน 2006

เมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน เด็กชาวบ้านผู้หนึ่งได้ถือกำเนิด และเติบโต เล่าเรียน เขียน อ่าน ทำงานบ้าน และช่วยงานค้าขายของพ่อแม่  จากนั้นเมื่ออายุครบบวชก็ได้บวชเรียน ศึกษาปฏิบัติธรรม  จากนั้น ๒๖ ปีให้หลัง สวนโมกข์

next

End of content

No more pages to load