พระธรรมวินัย

พุทธศาสนาเพื่อการจัดระเบียบสังคม

สมเกียรติ มีธรรม 12 มกราคม 2002

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หยิบยกเอาเรื่องการจัดระเบียบสังคมมาดำเนินการกับสถานบันเทิงที่เปิดบริการเกินเวลากฎหมายกำหนด ก็อดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงการจัดระเบียบสังคมตามนัยแห่งพุทธศาสนา

next

End of content

No more pages to load