พันธกิจ

ณ รอยต่อของศักราชปีเก่า – ปีใหม่

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 24 ธันวาคม 2017

ในชั่วโมงวิชาชีววิทยาสมัยมัธยม หัวข้อการเรียนรู้ที่ผู้เขียนสะดุดใจคือ วงจรชีวิต การเปลี่ยนผ่านช่วงวัยของแมลงที่เริ่มต้นจากไข่ มาเป็นตัวหนอน ตัวหนอนสะสมอาหารจนเข้าสู่ภาวะดักแด้ แล้วเมื่อถึงเวลาดักแด้ก็

ในเส้นทาง: แก่นแกนเรื่องราวชีวิต

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 15 กรกฎาคม 2012

ฉากหนึ่งในตอนท้ายของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร The Amazing Spider-Man เป็นฉากที่อาจารย์ผู้สอนตั้งคำถามกับนักเรียนในห้อง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรม  ประเด็นคำถามคือ เราอาจพบว่าวรรณกรรมมากมายต่าง

next

End of content

No more pages to load