วาจา

สัจจะวาจา

นาม ไร้นาม 2 กรกฎาคม 2017

ตอนเด็กๆ เรามักได้รับคำมั่นสัญญามากมาย จากพ่อ แม่ ปูย่าตายาย ครูบาอาจารย์ หรือกระทั่งญาติพี่น้อง หรือบางเรื่องอาจจะไม่ถึงกับเป็นคำมั่นสัญญาจริงจังนัก แต่ก็มีคำพูดที่พวกเขารับปากเราต่างๆ นานา อย่างเช่น

พรนั้นสำคัญไฉน

สมเกียรติ มีธรรม 19 มกราคม 2003

ในวันสำคัญของทุกปี ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ วันเกิด หรือวันสำคัญที่เราเริ่มทำอะไร คนไทยมักจะอวยพรให้กันและกันประสบกับความสุขความเจริญในชีวิตการงาน จนกลายเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติกันทั่วไปเสียแล้ว การอวยพร

เรียนรู้อย่างพุทธในยุคปฏิรูปการศึกษา

สมเกียรติ มีธรรม 22 กันยายน 2001

ผมออกจะแปลกใจที่การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขณะนี้ ไม่มีใครพูดถึงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพุทธ ซึ่งลึกลงไปกว่าการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เร

next

End of content

No more pages to load