ศึกษา

เหตุเกิดในพรรษา

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 15 กันยายน 2013

“อิมสฺมิ อาวาเส อิมํ เตมาสํ วสสํ อุเปมิ”  ทันทีที่พระสงฆ์กล่าวคำอธิษฐานเข้าพรรษา ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องอยู่ร่วมกันจำพรรษาตลอดช่วงฤดูฝนก็เริ่มต้นขึ้น จากที่พระภิกษุสามารถเดินทางตามอิส

เพื่อเพื่อนร่วมโลก

พระวิชิต ธมฺมชิโต 2 มิถุนายน 2013

เรื่องหนึ่งที่ช่วยสร้างสีสันระหว่างการเดินทางไปยังสังเวชนียสถานต่างๆ ในแดนพุทธภูมิคือการเฝ้าสังเกตดูสัตว์ป่าข้างทางที่ยังคงหากินและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าเป็นลิงที่เที่ยวข

พึ่งไม่ได้ ไม่ก็พึ่งได้

พระวิชิต ธมฺมชิโต 3 กุมภาพันธ์ 2013

เป็นธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายย่อมพยายามหลีกหนีจากภัยที่จะมาทำอันตรายแก่ตนหรือพวกพ้อง โดยเฉพาะมหันตภัยที่ไม่สามารถจะต่อกรด้วยได้ ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ที่มีมากกว่าสัตว์ เราใช้ความสามารถที่มีป้องกันหรือขจ

ทางออกของทางตัน

พระวิชิต ธมฺมชิโต 29 มีนาคม 2009

ทางออกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในทุกสถานการณ์ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทางเข้า หรือจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่สถานการณ์นั้นๆ ส่วนผลสำเร็จก็เป็นเพียงหนึ่งในทางออกหลายๆ ทางหลังจากเข้าสู่สถานการณ์นั้นแล้ว เพราะหลายค

ตัวอย่างของความสุข

พระวิชิต ธมฺมชิโต 1 มีนาคม 2009

ระยะหลังมานี้มีรายการโทรทัศน์ประเภทนำเสนอประสบการณ์ชีวิตของผู้คนมีมากขึ้น มีทั้งรายการประเภททอล์กโชว์และสารคดี ซึ่งช่วยให้สังคมได้เรียนรู้ผู้คนในสังคมอย่างหลากหลาย ทั้งคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตในด้านต

แผนที่การเดินทาง

สุวีโร ภิกขุ 22 กุมภาพันธ์ 2009

“เดิน” เป็นหนึ่งอิริยาบถในหลายๆ อิริยาบถของมนุษย์ที่มีจังหวะก้าวกับท่าทางการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนขาทั้งสองข้างเป็นสำคัญ เราทราบว่ากำลังเดินมิใช่ย่างเยาะอยู่กับที่ ก็ต่อเมื่อมีการก้าวขาออกตัวเพื่อเคลื่อ

next

End of content

No more pages to load