สื่อมวลชน

ประชาทัณฑ์แนวพุทธ

พระวิชิต ธมฺมชิโต 12 ตุลาคม 2014

ความแพร่หลายรวดเร็วของระบบสื่อสารยุคใหม่ ทำให้เรื่องราวเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของผู้คนได้ถูกส่งต่อกระจายกันไปได้อย่างรวดเร็วเกินคาด ข่าวโทรทัศน์ที่มีให้ติดตามกันทุกต้นชั่วโมง หรืออินเตอร์เน็ตที่อัพเดตกั

ตัวอย่างของความสุข

พระวิชิต ธมฺมชิโต 1 มีนาคม 2009

ระยะหลังมานี้มีรายการโทรทัศน์ประเภทนำเสนอประสบการณ์ชีวิตของผู้คนมีมากขึ้น มีทั้งรายการประเภททอล์กโชว์และสารคดี ซึ่งช่วยให้สังคมได้เรียนรู้ผู้คนในสังคมอย่างหลากหลาย ทั้งคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตในด้านต

next

End of content

No more pages to load