อายุ

ณ รอยต่อของศักราชปีเก่า – ปีใหม่

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 24 ธันวาคม 2017

ในชั่วโมงวิชาชีววิทยาสมัยมัธยม หัวข้อการเรียนรู้ที่ผู้เขียนสะดุดใจคือ วงจรชีวิต การเปลี่ยนผ่านช่วงวัยของแมลงที่เริ่มต้นจากไข่ มาเป็นตัวหนอน ตัวหนอนสะสมอาหารจนเข้าสู่ภาวะดักแด้ แล้วเมื่อถึงเวลาดักแด้ก็

วันหมดอายุ

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 5 ตุลาคม 2014

เวลาเราดื่มนม เคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า ที่ข้างขวดนมจะมีตัวอักษรเล็กๆ สลักไว้ว่า “วันหมดอายุ” เราจะสังเกตมันมากหน่อยหากนมนั้นเป็นประเภทที่หมดอายุเร็ว  แต่เราไม่ค่อยจะสังเกตมันเท่าไหร่ถ้าเป็น

next

End of content

No more pages to load