อิทัปปจยตา

ฟุตบอลโลกสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้า ..

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 1 กรกฎาคม 2018

หนึ่งในความใฝ่ฝันของประเทศไทย และรวมถึงหลายๆ ประเทศ คือ การที่ทีมชาติฟุตบอลของประเทศตนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งจัดทุก ๔ ปี ในช่วงนั้นก็จะมีการแข่งขันคัดเลือกในแต่ละโซนภูมิภาค เพื่อช่วง

เราต้องการศาสนา เพื่อใช้เดินทาง

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 19 มกราคม 2007

เวลาที่เราต้องเดินทางไปที่แห่งไหนก็ตาม สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการเตรียมพร้อม ก็คือ การปล่อยวางจากสิ่งที่ค้างคา และเตรียมพร้อมกับการเดินทางข้างหน้า  และสำหรับการเดินทางของชีวิต เราไม่เพียงต้องพร้อมรับเพื่

จับพายุมาคุมกำเนิด

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 18 สิงหาคม 2001

ในช่วงที่บ้านเรากำลังถกเถียงกันด้วยเรื่องของการเลี้ยงกุ้งกู้ชาติด้วย “ระบบปิด” คือระบบที่อยู่ในความดูแลและจัดการของมนุษย์มิให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ  ในสหรัฐอเมริกาก็มีนักวิทยาศา

next

End of content

No more pages to load