โกง

เรื่องโกงในโรงหนัง

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 8 กรกฎาคม 2012

เคยได้ยินนักดูหนังบางคนกล่าวในทำนองว่า หนัง-ต้องดูในโรงเท่านั้น ถ้าดูในสถานที่อื่นก็เหมือนไม่ใช่การดูหนัง ผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้เข้าไปนั่งอยู่ในโรงหนังย่านปิ่นเกล้า ในตอนสายของวันปลาย

ไปให้พ้นจากวัฒนธรรมการโกง

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 5 มกราคม 2002

งานสัมมนาศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองในหัวข้อเรื่อง “การคอร์รัปชั่นในภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๕ มีประเด็นสำคัญที่ใคร่ขออ้างอิงถึงคือ ภายใต้สภาพบรรยายกาศการคอรัปชั

next

End of content

No more pages to load