โลกิยะ

เส้นทางชีวิตในทัศนะท่านอาจารย์พุทธทาส

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 15 ธันวาคม 2006

จากเด็กเล็กเล่าเรียน เขียนอ่าน เรียนรู้และเติบโตตามวัยจนเป็นผู้ใหญ่  ทำกิจการงาน มีครอบครัว เลี้ยงดูลูกหลาน  กระทั่งแก่ชราเข้าสู่วัยไม้ใกล้ฝั่ง และท้ายที่สุดก็ละวางสังขารและลาจากโลกนี้ไป  นี่คือท่วงทำ

next

End of content

No more pages to load