เป็นมิตรกับความชรา

ชนชราแห่งอนาคต: คำถามจากนิทรรศการ

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 20 มีนาคม 2016

ผลกระทบจากการระเบิดทางประชากรที่เรียกว่ายุคเบบี้บูม (คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507) ประกอบกับการแพทย์และการสาธารณสุขที่ก้าวหน้าและทั่วถึง ทำให้สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี

next

End of content

No more pages to load