Living Will

แม้ตาย ก็ยังมีบทเรียน: ความรู้จากการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 19 เมษายน 2015

เป็นที่น่าสังเกตว่า พระอาจารย์ชื่อดังในประเทศไทยหลายรูปมักถูกยื้อชีวิต-ยืดความตายในช่วงท้ายของท่าน หลายรูปจากไปท่ามกลางอุปกรณ์ช่วยชีวิตในบรรยากาศที่ไม่สงบ เช่นห้องไอซียู หรือห้องฉุกเฉิน ทั้งนี้เพราะท่

ความตายของฉันใครกำหนด

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 22 มีนาคม 2015

ยิ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนามากเท่าใด ก็ยิ่งมีข่าวคราวเกี่ยวกับความตายที่เราแทบไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบ่อยขึ้นเท่านั้น ในบรรดาข่าวเหล่านี้ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตมักไม่มีโอกาสตัดสินชะตากรรมของตัวเอง แ

next

End of content

No more pages to load