Mcmindfulness

Mcmindfulness: การฝึกสติกับเสรีนิยมใหม่  

จักรกริช พวงแก้ว 22 มีนาคม 2018

การฝึกสติกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าถึงหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 32 พันล้านบาท) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดที่มีมากกว่า 1,300

next

End of content

No more pages to load