Minimalism

นิทรรศการสมบัติบ้า

มะลิ ณ อุษา 25 กันยายน 2016

เร็วๆ นี้จะมีงานนิทรรศการ สถานที่จัดงาน คือ ห้องโถงในบ้านดินหลังเล็กๆ ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี งานนี้มีชื่อว่า นิทรรศการสมบัติบ้า จุดเริ่มต้นอันเป็นที่มาของการจัดงานครั้งนี้ มาจากบทสนทนาในบ่ายวันหนึ่ง ผ

next

End of content

No more pages to load