Peaceful Death

อะไรทำให้คุณสนใจ “เตรียมตัวตาย”

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 17 กรกฎาคม 2016

เมื่อถามว่าอะไรทำให้คุณไม่สนใจเรื่องการเตรียมตัวตาย คนส่วนใหญ่ล้วนมีเหตุผลมากมาย เช่น ฉันยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวทำไมต้องสนใจเรื่องความตาย ฉันมีชีวิตที่สนุกสนานจนลืมนึกถึงความตาย หรือความตายเป็นเรื่องธรรม

next

End of content

No more pages to load