Sliding Doors

ธรรมจัดสรร..กับการจับคว้า

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 24 มกราคม 2010

จากเหตุการณ์อันหนึ่ง นำไปสู่เหตุการณ์ผลกระทบสืบเนื่องเป็นลูกโซ่  เหตุและปัจจัยต่างๆ ร้อยเรียงกันเข้ามาเพื่อนำไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสามารถส่งผลกระทบอื่นๆ สืบเนื่องต่อไป  เราทุกคนคงมีประสบการณ์ของเห

next

End of content

No more pages to load