Steve Jobs

ก่อนความตาย..มาเยือน

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 13 ตุลาคม 2013

“เมื่อความตายมาอยู่ตรงหน้า แทบทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของคนอื่น ชื่อเสียง เกียรติยศ ความกลัวที่จะต้องอับอายขายหน้าหรือล้มเหลว จะหมดความหมายไปสิ้น เหลือไว้ก็แต่เพียงสิ่งที่มีคุณค่าความหม

next

End of content

No more pages to load