ความรู้

วิชาทางโลก: คุณค่าที่คณะสงฆ์มองข้าม

พระไพศาล วิสาโล 18 สิงหาคม 2002

ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาทางโลกแทบทุกแขนงเท่าที่ชุมชนต้องการ ซึ่งรวมไปถึงวิชาช่างและศิลปะพื้นบ้าน อาทิปี่พาทย์ราดตะโพน  แม้ในปัจจุบันศูนย์กลางการศึกษาวิชาการทางโลกได้เคลื่อนย้ายออกจากวัดไปแล้

เรือล่มเพราะต้นหน

พระไพศาล วิสาโล 9 มิถุนายน 2002

เวลามีทุกข์ เรามักโทษปัจจัยภายนอกว่าเป็นสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัว ดินฟ้าอากาศ หรือจราจรบนท้องถนน  แต่เรากลับไม่มองมาที่ตัวเอง  ถึงใครจะด่า แต่ถ้าเราไม่เอาคำพูดของเขามาเป็นอารมณ์  ถึงแดดจะร้อน แต่ใจไ

next

End of content

No more pages to load