พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

ทำความดี เห็นความจริง เข้าถึงความสุข

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2015

เวลาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ เรามักจะมีข้อสรุปว่าคนเรานั้นเห็นแก่ตัว ซึ่งก็จริงแต่ไม่ทั้งหมด ธรรมชาติของมนุษย์มีความซับซ้อนกว่านั้น  เมื่อหลายปีก่อน สมาคมผู้เกษียณอายุแห่งสหรัฐอเมริกา มีโครงการอยากให้ค

เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 60

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2015

ปี ๒๕๕๘  แม้จะยาวนานเพียงใด ในที่สุดก็ต้องมีวันสิ้นสุด   ในทำนองเดียวกัน แม้จดหมายข่าวพุทธิกา จะมีชีวิตที่ยาวนานกว่าสิบปี สักวันหนึ่งก็ต้องมีวันสิ้นสุด   บัดนี้วันนั้นได้มาถึงแล้ว พร้อมๆ กับการจากไปขอ

เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 59

พระไพศาล วิสาโล 1 กรกฎาคม 2015

ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยกล่าวว่า ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ “สงบเย็นและเป็นประโยชน์”  สงบเย็นหมายถึงใจสงบเย็น เป็นประโยชน์หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น  สองอย่างนี้ควรไปด้วยกัน  ขณะที่เราทำประโยชน์ให้แก่

อย่าเมินเฉยเพื่อนร่วมทุกข์

พระไพศาล วิสาโล 1 กรกฎาคม 2015

เกือบ ๔๐ ปีที่แล้วอ่าวไทยเต็มไปด้วยผู้อพยพชาวเวียดนามหลายแสนคนที่หนีภัยคอมมิวนิสต์ด้วยการนั่งเรือข้ามทะเลออกมาอย่างเสี่ยงตาย ทั้งนี้เพราะมุ่งหวังอนาคตที่ดีกว่า หลายคนตายเพราะขาดน้ำขาดอาหาร จำนวนไม่น้อ

เล็กน้อยแต่ทรงคุณค่า

พระไพศาล วิสาโล 1 กรกฎาคม 2015

ทุกอย่างในโลกนี้มีคุณค่าทั้งนั้น แม้กระทั่งใบหญ้า ก้อนกรวด เศษไม้ ใบแห้งๆ  ไม่ใช่แค่ดอกไม้สูงชาติ เช่น กล้วยไม้ เท่านั้นที่สวย  ดอกไม้ชนิดอื่นก็สวยเหมือนกัน ใบไม้ก็สวยเหมือนกัน ก้อนกรวดก็สวยเหมือนกัน

อานุภาพของการรู้เฉยๆ

พระไพศาล วิสาโล 1 เมษายน 2015

ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารที่มาก่อกวนผู้ประพฤติธรรม ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระอรหันต์ ภิกษุ ภิกษุณี มารมาก่อกวนหลายรูปแบบ  บางทีก็ปลอมตัวมาพูดจาชักจูงให้คลายความเพียร เช่น มาพูดกับภิกษุณีท

เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 58

พระไพศาล วิสาโล 1 เมษายน 2015

กรณีธัมมชโย/ธรรมกาย กลายเป็นข่าวใหญ่ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  หลายคนอดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปยังปี ๒๕๔๒ อันเป็นปีที่วัดพระธรรมกายตกเป็นข่าวครึกโครมต่อเนื่องนานข้ามปี  ครั้งนั้นนอกจากสมเด็จพระสังฆราชจะมีพระลิ

เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 56

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2014

เมื่อหลายเดือนก่อนมีข่าวเกี่ยวกับเศรษฐีอเมริกัน  เศรษฐีคนนี้ร่ำรวยมาก แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาโด่งดัง  เขาตกเป็นข่าวเพราะเขาบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลเป็นเงิน ตลอด ๒๙ ปีที่ผ่านมารวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ ล้าน

นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2014

ย้อนหลังไปเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙  หลังจากการค้นพบรังสีเอ็กซ์ อีเล็กตรอน กัมมันตภาพรังสี ซึ่งเปิดพรมแดนแห่งความรู้เกี่ยวกับอะตอมอย่างไม่เคยมีมาก่อน นักฟิสิกส์จำนวนมากมั่นใจว่าไม่มีเรื่องใหญ่ๆ ให้ค

กรรมที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2014

ทุกวันนี้มีความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่คนจำนวนไม่น้อยว่า ความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลจากกรรมไม่ดีในอดีต ใครก็ตามที่ล้มป่วยแสดงว่าเขากำลังรับกรรม แพทย์และพยาบาลจึงไม่ควรเยียวยารักษาผู้ป่วยมากนัก เพื่อให้เขาใช้

next

End of content

No more pages to load