จิตวิญญาณ

ความจำเป็นต้องมีการปฏิรูปศาสนา

พระไพศาล วิสาโล 22 มกราคม 2006

ศาสนาที่แท้ย่อมช่วยให้เกิดความสุขสงบในจิตใจ  แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งปรนเปรอทางวัตถุและความสนุกสนานบันเทิงที่ได้มาโดยฉับพลัน ความสุขสงบในจิตใจกลับเป็นสิ่งที่หาได้ยาก  ผู้คนเป็นอันมากเชื่อว่าเงินตราแล

ศาสนากับพลังทางนิเวศวิทยา

พระไพศาล วิสาโล 14 มกราคม 2006

เมื่อพูดถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยา ส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักนึกถึงแต่เฉพาะในแง่กายภาพ เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ หรือการแก้ไขด้วยเทคโนโลยีและมาตรการทางเศรษฐกิจ ทั้งๆ ที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีมิติทางด้

ภารกิจของผู้มีชีวิต: ดำเนินชีวิตด้วยการเติบโตทางจิตวิญญาณ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 12 กุมภาพันธ์ 2005

ช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ สวรรค์อันดามันกลับกลายเป็นนรก ชีวิตของหลายแสนคนเปลี่ยนแปลง สูญเสียคนที่รัก ครอบครัว ญาติพี่น้อง อาชีพการงานและอนาคต  เจ็บปวด โกรธแค้น เศร้า เสียใจ ความนึกคิดสับสน วุ่

ข้ามพ้นปัญหาตัวตน

พระไพศาล วิสาโล 15 สิงหาคม 2004

วิกฤตต่างๆ ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้  ไม่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายทรัพยากร ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน รวมไปถึงปัญหาความเครียด ความทุกข์  กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วมีรา

ตายดีมีสุข

พระไพศาล วิสาโล 28 มีนาคม 2004

คนเรามักไม่ค่อยนึกถึงความตายของตนเท่าใดนัก  แต่เมื่อใดที่นึกถึง ก็อยากให้ตัวเอง “ตายดี”  ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึง ตายโดยไม่เจ็บปวด ไม่ทุรนทุราย ไม่น่าเกลียด ไม่มีใครมาทำให้ตาย หรือตายเพราะอุบัติเหตุ  ความต

จริงหรือ อยู่ที่ไหนจิตวิญญาณก็พัฒนาได้?

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 26 พฤษภาคม 2001

เดือนเมษายน ๒๔๗๕  พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ พระหนุ่มวัย ๒๖ ปี เดินทางออกจากกรุงเทพฯ กลับบ้านเดิมที่พุมเรียง ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อพบว่าเมืองหลวงมิใช่สถานที่อันเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณในแนวทางที่ตน

next

End of content

No more pages to load