พระสงฆ์

“โลก” กับ “ธรรม” แยกจากกันไม่ได้

พระไพศาล วิสาโล 8 กันยายน 2001

พุทธศาสนาแต่ดั้งเดิมนั้น ไม่ว่าจะโดยหลักธรรมหรือโดยประเพณี ไม่ได้แยกสิ่งที่เรียกว่า “โลก” กับ “ธรรม” ออกจากกันอย่างชัดเจน  หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่เรื่องทำจิตให้พ้นทุกข์อ

บุญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

สมเกียรติ มีธรรม 31 มีนาคม 2001

คติเรื่องการทำบุญของคนร่วมสมัยในขณะนี้มีความคับแคบมาก เหลือเพียงการบริจาคเงินทองและสิ่งของให้กับพระสงฆ์เท่านั้น โดยละเลยการทำบุญต่อส่วนรวมที่เป็นของชุมชนและสังคมไป  ยิ่งคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ด้วยแล้ว ไม่ร

next

End of content

No more pages to load