Avatar

เชาวลิต บุณยภูษิต

อารามที่น่ารื่นรมย์

เชาวลิต บุณยภูษิต 29 เมษายน 2018

เราชนะแล้ว! แม้จะไม่มีข้อบังคับกำหนดไว้ แต่ผมตั้งปณิธานไว้เองว่าช่วงที่เข้าอบรมธรรมะ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ที่ศูนย์พัฒนาจ

จากยิ่งสูง ยิ่งสวย ถึง ยิ่งยาก ยิ่งได้มาก

เชาวลิต บุณยภูษิต 1 พฤษภาคม 2016

ภาพหมู่เกาะอ่างทองที่เคยเห็นชินตาในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะนิตยสารและหนังสือท่องเที่ยว เป็นแรงจูงใจหลักชักนำให้ผมเดินทางไปเกาะสมุยช่วงปลายหน้าฝนที่ผ่านมา ช่วงสายท้องฟ้าสีครามเปิดโล่ง จากท่าเรือหน้าทอนบนเกาะ

จากเสื้อยืดของซักเคอร์เบิร์ก ถึงหลักสันโดษ

เชาวลิต บุณยภูษิต 8 มีนาคม 2015

เมื่อไม่นานมานี้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้ง facebook กล่าวถึงเหตุผลที่เขาชอบใส่เสื้อยืดสีเทาทุกวันว่า การเลือกเสื้อผ้าเป็นการตัดสินใจในเรื่องเล็กน้อย เขาไม่อยากเสียเวลากับเรื่อง

วินัยจราจรก็สะท้อนการพัฒนาคน

เชาวลิต บุณยภูษิต 5 กรกฎาคม 2009

ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือ “ธรรมวินัย” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักใหญ่ 2 ประการของศาสนา หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง และวินัยที่ทรงบัญญัติไว้นั้น คงอยู่เป็นศาสดาแทนพระองค์หลังการปรินิพพานเมื

เบื้องหลังความงามของใบไม้เปลี่ยนสี

เชาวลิต บุณยภูษิต 2 กุมภาพันธ์ 2007

ครั้งไปเที่ยวภูกระดึงสมัยเมื่อเรียนอยู่ พวกเรา (ผู้เขียนและกลุ่มเพื่อนๆ อีกหลายคนในหมู่คณะ) อุตส่าห์เดินดั้นด้นลัดเลาะไปตามทุ่งหญ้า ลำเนาป่า ไหล่เขา ห้วยละหาร ซึ่งเป็นที่ราบบ้าง สูงชันบ้าง บนภูระยะทาง

next

End of content

No more pages to load