กามตัณหา

ทำความเข้าใจบริโภคนิยม: คู่ปรับของเศรษฐกิจพอเพียง

พระไพศาล วิสาโล 16 กุมภาพันธ์ 2007

การบริโภคเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ในอดีตสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายบริโภคนั้น ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ตนผลิตมากับมือ หรือไม่ก็หามาได้ด้วยตนเอง ไม่ว่า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค มีเพียงคนส่วนน

next

End of content

No more pages to load