การขอโทษ

เปิดปากและใจแก้ไขความขัดแย้ง

พระไพศาล วิสาโล 12 กันยายน 2004

ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมพระอนุรุทธะกับเพื่อนอีกสองรูป ซึ่งปลีกตัวไปปฏิบัติในป่าที่ห่างไกล  คำถามหนึ่งที่พระองค์ได้ถามพระอนุทธะกับคณะก็คือ “ยังพร้อมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไม่วิวาทกัน เข้ากันไ

next

End of content

No more pages to load