การฆ่า

ท่าทีของชาวพุทธต่อการฆ่า

พระไพศาล วิสาโล 11 มีนาคม 2003

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานศีลข้อที่หนึ่งให้ชาวพุทธสมาทานนั้น  พระองค์ไม่ได้ตรัสแม้แต่น้อยว่า ศีลข้อนี้อนุญาตให้ชาวพุทธฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ในบางกรณี  ความหมายของศีลข้อนี้ตามพุทธบัญญัติคือจงใจละเว้

next

End of content

No more pages to load