การปฏิรูปศาสนา

ความจำเป็นต้องมีการปฏิรูปศาสนา

พระไพศาล วิสาโล 22 มกราคม 2006

ศาสนาที่แท้ย่อมช่วยให้เกิดความสุขสงบในจิตใจ  แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งปรนเปรอทางวัตถุและความสนุกสนานบันเทิงที่ได้มาโดยฉับพลัน ความสุขสงบในจิตใจกลับเป็นสิ่งที่หาได้ยาก  ผู้คนเป็นอันมากเชื่อว่าเงินตราแล

next

End of content

No more pages to load