การศึกษาสงฆ์

ธรรมมิตรไทย-พม่า: รอยอภิธรรมโชติกะ

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 17 กรกฎาคม 2018

1. อนิจลักษณะหรือความเป็นอนิจจัง เป็นหัวใจคำสอนข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาเองก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติข้อนี้ด้วย โดยนัยประหนึ่งว่ากำลังใช้ตัวเองสอนธรรมแก่สาธุชน มองจากวันนี้ ในสายตาคนไท

มาช่วยกันทำให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจ

พระไพศาล วิสาโล 15 เมษายน 2007

ความตกต่ำทางศีลธรรมของผู้คน รวมทั้งความซวดเซของพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการคุกคามจากภายนอก  ได้ทำให้ชาวพุทธจำนวนมากมีความเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง

ข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับชาวพุทธ

พระไพศาล วิสาโล 17 สิงหาคม 2003

เมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากสำนักข่าวชั้นนำทั่วโลก  ข่าวนั้นก็คือ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ๒ แห่งในสหรัฐอเมริกาได้บทสรุปตรงกันอย่างมิได้นัดหมายว่า ชาวพุทธมีคว

การศึกษาสงฆ์ต้องเพื่อโลกและธรรม

พระไพศาล วิสาโล 1 กันยายน 2002

การศึกษาของสงฆ์หรือการศึกษาที่จัดขึ้นในวัด ในอดีตไม่เคยแยกบทบาททั้งสองออกจากกัน อันได้แก่การสร้างภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมการศึกษาของมวลชน  แม้มีความพยายามแยกบทบาททั้งสองนับแต่สมัยรัชกาลที

next

End of content

No more pages to load