การแพทย์แบบประคับประคอง

บททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิต

พระไพศาล วิสาโล 27 มีนาคม 2005

ความตายเป็นสิ่งแน่นอนสำหรับทุกชีวิต  แต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เพราะเราไม่อาจกำหนดหรือคาดทำนายได้ว่าจะตายเมื่อใด ที่ไหน และด้วยสาเหตุอะไร  แม้แต่นักโทษประหารหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็อาจจบ

next

End of content

No more pages to load