ขันติวาทีชาดก

ฟื้นฟูขันติธรรมและเมตตาธรรม

พระไพศาล วิสาโล 7 พฤศจิกายน 2004

หมอบรัดเลย์เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเมืองไทยเมื่อ ๑๕๐ ปีก่อน  มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งหมอบรัดเลย์ไปยืนประกาศศาสนาหน้าร้านขายพระพุทธรูปแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  ระหว่างนั้นได้พูดโจม

next

End of content

No more pages to load