ขันติ

บุญและปัญญา ณ แดนพุทธภูมิ

พระวิชิต ธมฺมชิโต 16 ธันวาคม 2012

หลังออกพรรษาฝนเริ่มหมด กิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวพุทธไทย คือการเดินทางไปกราบสักการะสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย ซึ่งมาจากหลายเหตุผลอาจเป็นเพราะการเดินทางสะดวกขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง มีเ

ในเส้นทาง: ความอดทน

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 30 กันยายน 2012

เรื่องสมมุติ  ชายคนหนึ่งล้มป่วยและตายลง วิญญาณของเขาได้เดินทางไปยังสัมปรายภพ  ในดินแดนรอยต่อระหว่างความตายกับชีวิตในดินแดนแห่งใหม่ เขาเดินทางมาถึงทางแยกระหว่างเส้นทางที่ไปนรก และเส้นทางที่นำเขาไปสู่สว

ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม : ระเบิดเวลาของสังคมไทย

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2004

ตัดทอนจากปาฐกถาเรื่อง “เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ:ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ” โดย พระไพศาล วิสาโล เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาคม ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมกำลังเป็นปั

next

End of content

No more pages to load