ความสงบสุข

โทษประหารกับสิ่งที่หลงลืม

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 8 กรกฎาคม 2018

ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีการใช้โทษประหารเป็นครั้งแรก ภายหลังการว่างเว้นมาร่วม ๙ ปี ก่อเกิดกระแสการถกเถียงถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความเหมาะควร ความจำเป็นของการมีโทษประหาร  ประเด็นข้อถกเถียงมี

เป็นสุขท่ามกลางความขัดแย้ง

พระไพศาล วิสาโล 16 ธันวาคม 2007

กรุงย่างกุ้งวันนี้ยังคงอบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความเนิบช้า ผู้คนไม่เร่งรีบแข่งกับเวลาอย่างในเมืองหลวงอื่นๆ  ยามเช้าผู้คนจะพากันมาออกกำลังกายกันขวักไขว่ โดยเฉพาะพื้นที่รอบเจดีย์ชเวดากองและทะเลสาบอินเล  ส่

next

End of content

No more pages to load