ความไม่เป็นธรรม

ทางหลุดพ้นจากกับดักแห่งความรุนแรง

พระไพศาล วิสาโล 16 พฤษภาคม 2010

นับแต่วันที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นในเหตุการณ์ปล้นปืนจากค่ายทหารที่นราธิวาสเมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๗  ความปริร้าวแตกแยกในหมู่คนไทยได้ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ และลุกลามจนเกิดความรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่า โดยที่

ศาสนาเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

พระไพศาล วิสาโล 29 กรกฎาคม 2006

เชื่อกันมานานกว่าร้อยปีในหมู่นักคิดและนักวิชาการในตะวันตกว่า ศาสนาจะสูญหายไปจากโลกนี้ในศตวรรษที่ ๒๐ เพราะไม่อาจต้านทานอำนาจของเหตุผลและวิทยาศาสตร์ได้  แม้จะพบในเวลาต่อมาว่า การคาดคะเนดังกล่าวไม่ถูกต้อ

next

End of content

No more pages to load